Felix HammareJulen 2016 debuterar Hasse Hammare med thriller Gripen. Hasse är soldatveteran, pilot och  rådgivare inom försvarsmakten.