9e77f8e2fe43c0a26ba2a66ade6d17562353985b_thumbVAPENEXPORT FÖR FRED

av Stefan Olsson

Bör vapenexport tillåtas? Hur ska försvarsindustrin regleras? Frågorna har behandlats under snart ett sekel.

Sverige är en av Europas främsta exportörer av försvarsmateriel. Den senaste statliga exportutredningen (Kex) vill införa en ny princip för tillstånd, demokratikriteriet. Statsvetaren Stefan Olsson föreslår en annan princip, fredskriteriet, spm går att förena med Sveriges försvarsbehov. Den pacifistiska linjen är inte möjlig.

Stefan Olsson är fil dr i statskunskap. Han har tidigare varit chef för den utrikespolitiska tankesmedjan Frivärld, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt forskare vid Institutet för framtidsstudier och vid Uppsala universitet.stefan-olsson

ISBN 978-91-87511-42-4
Sidantal 60
Utgiven 4 oktober 2016

KÖP BOKEN HÄR